(EN)
Christian Bang Jensen holds a master’s degree from both The Funen Art Academy and Malmö Art Academy. As an artist his work deals with the act of collecting and discourses of knowledge production in various spaces and institutions.The work is often composed of different elements and often takes shape as a kind of extended collage which often incorporates sculpture, installation and many times utilizing already existing museum collections. So-called rational modes of thinking are disrupted by associative mind processes and objects, art works and materials are often used to underline qualities of animism and rhizomatic connections to different regimes of knowledge production. There is an underlying interest in cultural syncretism, mythology and history.

(DK)

Christian Bang Jensen (f. 1983) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Kunsthøjskolen i Malmø. Han har for nyligt afsluttet MauMaus study programme og underviser i svejsning og bronzestøbning. Han arbejder tværmedialt, men ofte skulpturelt eller installatorisk. Hans arbejde er påvirket af interesser der kredser om mytologi, ændrede bevidsthedstilstande og håndværk. Ydermere er kunstværkets skabelsesproces og hvordan disse giver forskellige muligheder for viden og erfaring.

I Christian Bang Jensens arbejde bliver samlinger og indsamlingen af viden gjort til genstand for en idiosynkratisk undersøgelse. Såkaldte rationelle tænkemåder er forstyrret af associative processer – genstande, kunstværker og materialer bruges ofte til at understrege kvaliteter af animisme og affiniteter til forskellige former for vidensproduktion.

Further reading
MFA thesis Lund University